wedstrijdreglement

wedstrijdreglement

NATIONALE LIJSTENMAKERSWEDSTRIJD “LIJSTENMAKER VAN HET JAAR 2016”

Klik hier voor de printversie in PDF (als u deelneemt, krijgt u het reglement toegestuurd bij de in te lijsten prent)

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door de Branchevereniging ART-FRAME. Er is een vakjury en een publieksjury.Door ART-FRAME wordt geen toestemming gegeven om vóór de uitslag van de wedstrijd afbeeldingen, nummers of coderingen van deelnemende werken op Social Media te plaatsen of op welke wijze dan ook te verspreiden. Dit om de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen. Hieronder wordt ook verstaan het plaatsen van afbeeldingen in winkel of etalage. Het doorspelen van gegevens naar klanten en/of andere mogelijke stemmers wordt gezien als een eigen actie van de deelnemer. Misbruik zal gestraft worden met diskwalificatie van de gehele wedstrijd.
 • 1.a  van deelname zijn uitgesloten bestuursleden van Art-Frame en juryleden.
  1.b   de werken dienen af te zijn. Werken die niet gereed zijn, worden niet in de beoordeling meegenomen. Hiermee wordt o.a. bedoeld: als er techniek is ingebouwd in de inlijsting of er bij hoort als onderdeel van de inlijsting, dient deze ook te functioneren en zo nodig dient er een handleiding bij te zitten voor het gebruik.
  1.d  er worden geen codes van de inzendingen zichtbaar gemaakt op de Art-Frame site.
  1.e   tijdens de stemperiode is het mogelijk dat er wijzigingen worden aangebracht om fraude tegen te gaan.
  2.  Deelnemers dienen in de lijstenbranche actief te zijn hetzij als detaillist, hetzij als medewerker bij een detaillist.
  3.  De detaillist dient ingeschreven te zijn.
  4.  Per bedrijf mag er 1 maal deelgenomen worden per categorie.
  5.  Er wordt gestreden in twee categorieën, t.w. 1 vaste opdracht en 1 vrije opdracht. Voor beide opdrachten geldt dat er geen maximale buitenmaat is.
  6.  Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website van ART-FRAME, inschrijving is altijd voor beide categorieën.
  7.  Het inschrijfgeld bedraagt € 35.- excl. BTW voor leden van de branchevereniging en € 40.00 excl. BTW voor niet-leden. Bij deze prijs is het werk voor de vaste opdracht inbegrepen.
  8.  De criteria die gelden voor het inlijsten van de vaste en de vrije opdracht, staan in punt 22 en 23.
  9.  Uiterlijk 01-08-2016 dienen de in te zenden werken klaar te staan. Ze zullen bij de deelnemers worden opgehaald.
  10.  De ingeleverde werken mogen alleen voorzien zijn van het unieke deelnamenummer (dus niet de naam van de deelnemer of een sticker van het bedrijf). Dit nummer wordt u samen met het verplichte onderwerp toegestuurd, na ontvangst van het inschrijfgeld.
  11.  De werken moeten aan de achterzijde voorzien zijn van een omschrijving van de gebruikte materialen en de manier van inlijsten. Ook dient hierbij vermeld te staan de gewerkte tijd en een verkoopprijs-indicatie.Let op: verplicht
  12.  Na ontvangst van de werken zal een vakjury, bestaande uit 2 ervaren lijstenmakers en een gast-jurylid, de werken beoordelen en zonodig een voorselectie maken. In deze voorselectie moeten tenminste 40 punten behaald worden.
  13.  De vakjury zal punten toekennen aan elk werk en het voorzien van een juryrapport, dat na de tentoonstelling en prijsuitreiking aan de deelnemers zal worden gegeven.
  14.  De vakjury houdt zich het recht voor om, in geval van twijfel, een werk open te maken om te controleren of er volgens de opgegeven criteria is ingelijst.
  15.   De werken worden op één of meerdere plaatsen tentoongesteld die vrij toegankelijk zijn voor het publiek.
  16.   Het publiek mag een stem uitbrengen middels stembriefjes. Hierop staan de voorkeurplaatsen 1, 2 en 3.
  17.   De werken worden op de website van ART-FRAME geplaatst, waar het publiek ook elektronisch een stem kan uitbrengen.
  18.   De punten gegeven door het publiek, vormen de waardering voor de publieksprijs. De punten van de vakjury vormen de waardering voor de vakprijs.
  20.  De deelnemer die in de 2 categorieën samen de hoogste plaats heeft behaald, wordt uitgeroepen tot lijstenmaker van het jaar.
  21.  De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 12 september 2016, tijdens de beurs Art & Paper Xperience in de beursexpo te Houten.
  22.  Werk 1, de vaste opdracht: een werk van kunstenares Hope
 • Er worden een aantal punten beoordeeld door de vakjury. Iedere deelnemer start met 100 punten. De jury kent minpunten toe volgens onderstaande puntenlijst. De genoemde punten zijn de maximaal af te trekken punten. De jury bepaalt de hoogte van het aantal minpunten.
 • a.  Ontwerp, kleurcombinatie, verhoudingen, toegepaste materialen – 40 punten
  b.  Totaalindruk complete inlijsting -10 punten
  c.  Passe-partout conserverend – 5 punten
  d.  Vlakglas of conserveringsglas schoon binnen en buiten – 5 punten
  e.  Achterwand, ophanging, glad vochtwerend – 5 punten
  f.  Totaalindruk montage van het kunstwerk – 10 punten
  g.  Verstekken, schoon sluitend – 10 punten
  h.  Omschrijving materialen en manier van inlijsten – 5 punten
  j.  Verkoopprijs-indicatie – 5 punten
  k.  Vermelding gewerkte tijd – 5 punten
  l.  Niet gereed = 100 minpunten
 • 23.  Werk 2, de vrije opdracht: object 3D
 • Er worden een aantal punten beoordeeld door de vakjury.Iedere deelnemer start met 100 punten. De jury kent minpunten toe volgens onderstaande puntenlijst. De genoemde punten zijn de maximaal af te trekken punten. De jury bepaalt de hoogte van het aantal minpunten.
 • a.  Ontwerp, kleurcombinatie, verhoudingen,toegepaste materialen; het werk dientreversibel te zijn – 40 punten
  b.  Totaalindruk complete inlijsting -10 punten
  c.  Passe-partout conserverend – 5 punten
  d.  Vlakglas of conserveringsglas schoon binnen en buiten – 5 punten
  e.  Achterwand, ophanging, glad vochtwerend – 5 punten
  f.  Totaalindruk montage van het kunstwerk – 10 punten
  g.  Verstekken, schoon sluitend – 10 punten
  h.  Omschrijving materialen en manier van inlijsten – 5 punten
  j.  Verkoopprijs-indicatie – 5 punten
  k.  Vermelding gewerkte tijd – 5 punten
  l.  Niet gereed = 100 minpunten
 • 24. Aan de wedstrijd zal door ART-FRAME zoveel mogelijk publiciteit worden gegeven via website, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ (landelijk en regionaal).
  25.   Door deelname aan de lijstenmakerswedstrijd geeft de deelnemer toestemming aan Art-Frame om het aangeleverde materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen in al haar interne en externe media en publicitaire uitingen. Tevens geeft de deelnemer hiermee toestemming aan Art-Frame om het aangeleverde materiaal openbaar te (laten) maken en te (laten) verveelvoudigen in andere media, zoals kranten, (publieke) televisie en dergelijke.
  26.  De uitslag van de vak- en publieksjury is bindend. Hier kan niet over worden gecorrespondeerd.

Moment a.u.b