Cursus Inlijsten deel 1

Waarom zijn wij Iijstenmaker geworden?
We zijn veelal Iijstenmaker geworden omdat onze ouders dat ook al waren, dus gewoon erin gerold. In andere gevallen zijn we erin terecht gekomen door onze kianten of, wat ook wel eens gebeurt, uit ontevredenheid met onze inlijstleveranciers.
Waarom Iijsten we in?
We Iijsten in omdat we vinden dat we ons vak verstaan en omdat we denken op een prettige manier geld te kunnen verdienen. Als lijstenmaker moet u dan ook goede kwaliteiten hebben om klanten te werven en ze bewust de keuze te laten maken om bij u te kopen.

De volgende punten kunnen een reden zijn:
• Uw service (denk aan bezorgen, ophangen, levertijd etc.)
• Uw inzicht
• Uw kleurenkeuze
• Uw vakmanschap (totaalbegrip)
• Uw altijd vriendelijke glimlach
• Uw meedenken en oplossen van het probleem
• Uw goede adviezen, ook als ze niet in uw voordeel zijn
• Uw lage prijs
• Uw goede kwaliteit van uw inlijstwerk
• Uw goed verzorgde winkel vol kijkplezier
• Uw assortiment lijsten, passepartoutkartons (kunstwerken, ophanging)
• De uitstraling van het werk dat u aflevert
• De hoge prijs die toch redelijk is omdat u de tijd heeft voor uw klanten
• Uw sociale contacten
De lijstenmaker die graag iets extra’s verdient, zal aan alle eisen moeten voldoen. Behalve aan de eis de goedkoopste te zijn.

Wat mag en wat mag niet?
Er zijn algemene regels die, als het kan, moeten worden aangehouden. Maar als dat niet mogelijk is, moet je je afvragen: wat is het doel waarvoor de klant iets wil. Tijdelijk behoud, verzekeringswerk, behoud uit emotie, familiebezit, historiche waarde. Je moet dan kiezen binnen de mogelijkheden die er zijn, ook al voldoe je dan niet aan de regels. De keuze mag niet voortkomen uit gemakzucht, onkunde of omdat u niet over de expertise beschikt. U moet uw werkzaamheden verrichten naar de stand van de techniek van dat moment.

Verstek service

Verstekservice, het op maat bestellen van Iijsten, kent vele voordelen. Zoals geen of kleinere voorraad, geen dure investeringen in machines. Maar nadelen zijn er natuurlijk ook, denk maar eens aan het maatnemen, Ievertijd, beschadigingen, bij brede Iijsten merkbare weersinvloeden. En u bent afhankelijk van het bedrijf wat betreft nauwkeurigheid van de maat en de zuiverheid van het verstek. Een ander probleem is dat de neuzen van de leveranciers niet één kant op staan. De één rekent met sponningmaat, de ander met glasmaat en dagmaat levert bijna overal problemen op. In de praktijk komt het erop neer dat u wel uw voorraad kan inkrimpen, maar uw machines heeft u nog steeds nodig. Denk maar eens aan reparaties, een meetfout of gewoon even iemand snel helpen.
Een tweede vereiste bij verstekservice is het nauwkeurig meten, zodat de bestelde maat ook nauwkeurig past. Immers, en dat gebeurt vaak genoeg, een foute maat betekent eigenlijk 2x verstekkosten. Eenmaal bij de leverancier en eenmaal bij uzelf. Een te krappe Iijst geeft altijd problemen, u moet hem dan uitzagen of, als u geen zaagmachine heeft, uitsteken. Beide is veel werk en kost dus geld. Te groot besteld betekent dat u de lijst moet verkleinen. En juist in de verstekservice kunt u lijsten bestellen die u bijvoorbeeld slecht kunt hakken, moeilijk profiel, holle rug enz. of waar u nog geen klantenkring voor heeft en het op voorraad houden niet zinvol is. Hoe bestelt u de juiste maat:

Moment a.u.b