Wat is haaks

Voorbeeld van een geschroefd verstek

Het breken van oude lijsten

Het breken van oude Iijsten kan zeer lastig en riskant zijn. De Iijst kan scheuren, de paat kan er af springen of de Iijst kan zelfs over grote Iengte splijten. Alvorens een Iijst te breken, moeten we een aantal dingen vaststellen. Bijvoorbeeld: is het een Iijst die we kennen; heeft deze firma een eigen methodiek, zoals De Knudtlijsten; zitten er triplex hoeken op; is de lijst gespijkerd of zelfs geschroefd. Weet u op de meeste vragen geen antwoord, dan kunt U als volgt te werk gaan.

1e: het breken van de lijmvlakken. U kunt dit doen op de rand van uw werktafel, het liefst met 2 personen. De ene persoon houdt de twee poten van de lijst op tafel vast, de ander probeert door verend drukken de lijm te laten schrikken. Is de verbinding zo sterk dat dit niet lukt, dan kunt u de lijst op een punt op de grond zetten en van bovenaf op de twee poten druk uitoefenen, het zal u nu zeker lukken de lijst te laten schrikken zodat de lijmvlakken gebroken zijn. Let op! Heb geduld, met geweld gaat het zeker niet.

Als de lijmvlakken gebroken zijn, dan kunnen we verder gaan. Bijvoorbeeld: er zitten hoeknieten in van een krammachine. Hebben we alle vier de poten nodig, maar 2 poten moeten worden ingekort, dan gaan we als volgt te werk: neem een blokje en leg het onder het verstek dat intact moet blijven, ongeveer 7 mm van het verstek. U slaat nu met uw hand de andere poot zachtjes naar beneden, als de nietjes te vast zitten dan beschadigen ze niet het goede verstek. Bij zachte houtsoorten wil het nog wel eens gebeuren dat deze hoeknieten de boel doorsnijden, dus aan de bovenkant van het verstek eruit komen. Heeft U een gespijkerde of geschroefde lijst, dan kunt u proberen met een ijzerzaag de spijkers of schroeven door te zagen. Is dit alles gelukt dan zit u altijd nog met de metalen in uw lijst waar beitels (messen) en zaag een hekel aan hebben. De volgende stap kan dan zijn met een tang, met daarvoor een speciale geslepen bek, de spijkers eruit te trekken. Spijkers met een grote platte kop kunt u zo niet verwijderen. Moet de lijst alleen opnieuw worden verstekt, dus zo groot mogelijk, dan kunt u de spijkers ook proberen uit te boren, waarna u de lijst opnieuw verstekken kunt.

Tip: oude lijsten zijn vaak bewoond door houtwurm.
Zorg ervoor dat deze lijsten niet in uw zaak staan, dus ook niet in uw werkplaats. Als de klant graag deze lijst veranderd of hersteld wil hebben, zet de lijst dan buiten en behandel hem eerst tegen houtwurm. Vraag hiervoor tenminste 14 dagen extra tijd. U moet de lijst eerst behandelen en daarna tenminste een week in een goed geventileerde ruimte laten luchten. Denk bij alles aan Uw ogen, handen en het milieu, het is puur gif.