Zagen of kappen

Voor- en nadelen van beide methoden op een rij
Zagen
Eén van de voordelen is dat u ieder profiel kunt zagen: hol, bol, geribbeld, oud of nieuw. Hout of aluminium. Een ander voordeel is dat de vezel vlijmscherp wordt afgezaagd, u knijgt zo een perfect poreus oppervlak dat een perfecte verlijming waarborgt. Met een goede zaag kunt U werkelijk minimale hoeveelheden van uw verstek afhalen. 1/10 van een millimeter. Een ander voordeel, mits met beleid gedaan, is dat u bij oude Iijsten het verstek kunt doorzagen, ook als daar spijkers in zitten.
In oude zware Iijsten zitten vaak enorme spijkens. Het venwijderen van de spijkers richt vaak een enorme schade aan. Moet de hele Iijst gerestaureerd vvorden, dan zijn er ook andere methoden om de Iijst te demonteren. Met een goede zaagmachine kunt u bijna alles.

Nadelen:
Een goede zaagmachine is vrij kostbaar en voor smalle Iijsten kost het meer tijd dan kappen. U hebt een goede stofafzuiging nodig en een zaagmachine produceert Iawaai. Dat kan betekenen dat u een milieuvengunning nodig hebt en ook dat kan kostbaar zijn en veel pnoblemen geven.

Kappen
Het grote voordeel is dat het geruisloos is, weinig plaats inneemt en je hebt geen stroom of wat dan ook nodig. Bijna niet stuk te knijgen, alleen botte messen, vveinig stof.

Nadeel:
u kunt er alleen hout mee kappen. U breekt de vezels met als resultaat een minder vlak lijmoppenvlak. Bij minimale hoeveelheden af te kappen mateniaal vervonming van het oppenvlak, waandoor een optimale verlijming niet mogelijk is. Bij geornamenteende oude Iijsten breekt vaak meer af dan gevvenst is. Brede Iijsten moet u in diverse kapgangen doen ca. 1 x per 7 mm.

Het afstellen

Het afstellen van de kapmachine of verstekzaag

We weten allemaal dat een verstek 45gr. moet zijn, want 2×45 = 90gr en dus een haakse hoek. Stellen we onze zaag of hakmachine in op precies 45gr met de nauwkeurigheid van een micrometer, dan komen we al snel tot de ontdekking dat ons verstek ondanks alles geen 45gr is. In de praktijk moeten we onze machine dan ook met opzet fout instellen om een zuiver verstek of hoek van 90gr te krijgen.

Hoe moet u dan instellen, zult u zich misschien afvragen. Mijn praktijkervaring is, dat het altijd uit de haak is en door middel van proberen moet u de juiste hoek bepalen. Let wel: de linker- en de rechteraanslag moeten dezelfde hoek hebben, dus de afwijking niet aan één zijde aanbrengen, hoe gering ook.

Voor het afstellen gaan we als volgt te werk: we nemen een houten deel van ca.10 cm breed en 1 cm dik, liefst van een fijndradige houtsoort. Het deel dient recht te zijn en evenwijdig.
We moeten een dagmaat maken van 10×10 cm. We hakken of zagen nu alles op maat en passen het in elkaar. De beginpositie is zuiver 450, als we nu onze lijst in elkaar passen zullen we het volgende zien: de binnenkanten van de verstekken sluiten niet, toch staat de afstelling van de machine op een verstek van 45gr. Let op! u moet altijd van de binnenzijde meten (135°). Als u denkt dat de machine correct staat ingesteld en het verstek zuiver zou moeten zijn, dan stelt u de dagmaat in op 4×4 cm, past dan alles nog zuiver, dan staat u machine goed ingesteld.

Pas op met te ruw omgaan met uw machine. Hoe vast u alles ook zet, stoten is voldoende om uw machine weer te ontregelen. Uw lijst werkt als hefboom op de naar verhouding korte geleiders.

Moment a.u.b